Pulpit PD-STAR

Pulpit Dyspozytorski typu PD-STAR

Przeznaczenie
Pulpit dyspozytorski służy do wizualizacji stanu pracy wszystkich linii alarmowych w systemach STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M), oraz umożliwia komunikowanie się dyspozytora z dowolną linią dozorową, lub grupą linii. PD-STAR wykonany jest w modułowej obudowie drewnianej przewidzianej do instalacji na stołach dyspozytorskich. Modułowość pulpitu zapewnia minimalną pojemność 16 PL (przycisków liniowych) i pozwala na rozbudowę Nx16 PL do maksymalnej pojemności 384 PL. W standardowym wykonaniu pulpity posiadają: 192, 384 przyciski liniowe PL.
Pulpit PD składa się z części liniowej i części grupowej. W skład części liniowej wchodzą przyciski PL wraz z lampki sygnalizacyjnymi odpowiadającymi każdej linii dozorowej. Przy pomocy przycisku liniowego dyspozytor ma możliwość dołączenia się do każdej linii dozorowej w dowolnym momencie. Lampki sygnalizacyjne informują o aktualnym stanie linii dozorowej (stan spoczynkowy, rozmowa telefoniczna prowadzona przez abonenta, wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym, wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym, nadawanie przez dyspozytora do abonenta, stan rozmowy abonenta z drugim dyspozytorem, stan awarii linii abonenckiej). W skład części grupowej pulpitu wchodzą przyciski i odpowiadające im lampki: nadawania alarmów indywidualnych i grupowych, nadawania ustalonych słownych komunikatów alarmowych indywidualnych i grupowych, nadawania sygnałów wywoławczych indywidualnych i grupowych, nadawania od dyspozytora do abonenta lub grupy abonentów komunikatów dyspozytorskich. W części grupowej pulpitu znajdują się również przyciski kasowania stanu alarmowego, załączenia nagrywania rozmowy, przełączania pulpitu z głównego (A) na pomocniczy (B) i odwrotnie, wyłączenia sygnalizacji akustycznej przywołania i rozłączenia linii rezerwowych.
Dyspozytor może prowadzić rozmowy przy użyciu mikrotelefonu, lub za pomocą mikrofonu oraz głośnika. Łączność dyspozytorska prowadzona jest wyłącznie w systemie "simplex".

Współpraca
Z wyposażeniem stacyjnym systemów STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M),

Zasilanie
Centralne napięciem 48V DC z układu zasilania systemów STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M),

Dane techniczne
Pojemność
od 16 do 384 linii
Rezystancja wejścia linii dyspozytorskiej:
max. 600W
Impedancja wejścia linii dyspozytorskiej:
600W ± 25%
Nominalny poziom sygnałów:
0 dBm
Współczynnik wzm. toru mikrofonowego:
min. 40dB
Głośność sygnałów rozmównych:
70dB
Głośność sygnału przywołania:
70dB
Zasilanie:
48V DC
Gabaryty (pulpit 192NN):600x450x120mm
Masa:od 5 do 10kg
Stopień ochrony obudowy 
IP20
Zakres temperatur pracy:
od +10° C do +40° C