Pulpit komputerowy PDK-STAR

Pulpit Dyspozytorski Komputerowy typu PDK-STAR

Przeznaczenie
Pulpit dyspozytorski komputerowy służy do wizualizacji stanu pracy wszystkich linii alarmowych w systemach STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M), oraz umożliwia komunikowanie się dyspozytora z dowolną linią dozorową, lub grupą linii. PDK-STAR pracuje pod nadzorem systemu operacyjnego Windows 95/98/NT/2000/XP. Na ekranie monitora odzwierciedlony jest widok klasycznego pulpitu dyspozytorskiego PD-STAR. Obsługi przycisków dokonuje się przy pomocy myszy. Możliwości funkcjonalne pulpitu PDK-STAR są takie same jak możliwości pulpitu klasycznego. Zaletą wersji komputerowej pulpitu jest możliwość korzystania z dodatkowych funkcji takich jak wyświetlenie nazwy lub lokalizacji abonenta systemu, przeglądanie składu grup abonentów, wyszukiwanie abonenta według wybranego kryterium, przeniesienie na dodatkowe okno (kokpit) przycisku dowolnego abonenta w celu łatwiejszego dostępu do niego itp. Operacji tych można dokonywać przez wskazanie danego przycisku myszą, lub przez wybór określonej funkcji z rozwijanego menu.
Pulpit w tej wersji może docelowo współpracować z ogólnokopalnianym wielko formatowym systemem wizualizacji dyspozytorskiej SD 2000, co umożliwi szybkie umiejscawianie abonenta na planie pokładowym kopalni.
Komputerowy pulpit dyspozytorski wyposażony jest również w oprogramowanie umożliwiające dokonywanie nagrań rozmów dyspozytorskich na dysku twardym komputera, ich późniejsze odtwarzanie, oraz program zarządzający ilością wolnego miejsca na dysku.
Dyspozytor prowadzi rozmowy z abonentami przy użyciu mikrofonu i zestawu głośników będących na wyposażeniu komputera lub dodatkowego mikrotelefonu.
Aplikacja programowa PDK-STAR stanowi jednocześnie narzędzie utrzymaniowe systemu o nazwie SU-STAR, przeznaczone do konfigurowania grup, rejestrowania wywołań i innych czynności związanych z nadzorem pracy systemu.

Współpraca
Z wyposażeniem stacyjnym systemów STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M).

Zasilanie
Napięciem gwarantowanym 230V AC z układu zasilania systemów STAR (STAR-320) i STAR-N (STAR-M).

Dane techniczne
Pojemność
od 16 do 384 linii
Rezystancja wejścia linii dyspozytorskiej:
max. 600W
Impedancja wejścia linii dyspozytorskiej:
600W ± 25%
Nominalny poziom sygnałów:
0 dBm
Współczynnik wzm. toru mikrofonowego:
min. 40dB
Głośność sygnałów rozmównych:
70dB
Głośność sygnału przywołania:
70dB
Zasilanie:
220V AC
Stopień ochrony obudowy 
IP20
Zakres temperatur pracy:
od +10° C do +40° C