Sygnalizator - telefon PST

Iskrobezpieczny Programowalny Sygnalizator Telefon typu PST


Przeznaczenie
Programowalny sygnalizator telefon przemysłowy typu PST jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym - oprócz konwencjonalnej łączności telefonicznej i alarmowo-dyspozytorskiej - realizację szeregu dodatkowych funkcji. Służy do rozgłaszania sygnałów alarmowych, komunikatów słownych i tonowych przekazywanych przez linię telefoniczną iskrobezpieczną lub nagranych wcześniej i przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz nasłuchu otoczenia sygnalizatora. Pozwala również na przywołanie dyspozytora za pomocą przycisków ALARM i DYSP. w trybie alarmowym i zwykłym. Przełączanie funkcji nadawania i nasłuchu umożliwia przeprowadzenie simpleksowej rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu sygnalizatora. Po podniesieniu mikrotelefonu PST realizuje funkcje telefoniczne. Ponadto sygnalizatory telefony umożliwiają zdalne sterowanie - przez linię telefoniczną - czterema obwodami wyjściowymi oraz otrzymywanie informacji o stanie urządzeń, które mogą być dołączone do czterech wejść dwustanowych. Sygnalizatory telefony PST współpracujące z zespołami LPI przewidziane zostały do pracy w polach metanowych (I grupa wybuchowości, kategoria M1) oraz w strefach zagrożenia wybuchem hal produkcyjnych zakładów chemicznych, magazynów, przepompowni paliw i innych obiektów zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów zaliczonych do II grupy wybuchowości, kategorii 1 i 2 z klasą temperaturową T3.


Współpraca
Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną z wybieraniem tonowym (DTMF) za pośrednictwem zespołów liniowo-separujących LPI lub LPN.

Zasilanie
Centralne z zespołów liniowo-separujących LPI lub LPN.

Dane techniczne
Zasilanie:centralne z zespołów separacji iskrobezpiecznej
Zasilanie układu przywołania:z baterii iskrobezpiecznej 0,7Ah/12V
Nominalny poziom sygnałów:0 dBm
Wybieranie numerów:tonowe - DTMF
Dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym:maks.24V
Dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego:maks. 50mA
Dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu:max. 80dB
Głośność rozgłaszania sygnałów (z odległości 1 m):nominalna 90dB
Minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów:2h
Tłumienność łącza abonenckiego:max. 12dB
Gabaryty:520x253x110 mm
Masa:ok. 5 kg
Stopień ochrony obudowy:IP65
Zakres temperatur pracy:od -40° C do +40° C

Cecha budowy: I M1 Ex ia I lub II 2G Ex ia IIB T4
Certyfikat nr: FTZÚ 03 ATEX 0323


Dokumenty