Sygnalizator - telefon PST-N

Programowalny Sygnalizatorotelefon typu PST-N
Przeznaczenie
Programowalny sygnalizatorotelefon przemysłowy typu PST-N jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym - oprócz konwencjonalnej łączności telefonicznej i alarmowo-dyspozytorskiej - realizację szeregu dodatkowych funkcji. Służy do rozgłaszania sygnałów alarmowych, komunikatów słownych i tonowych przekazywanych przez linię telefoniczną lub nagranych wcześniej i przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz nasłuchu otoczenia sygnalizatora. Pozwala również na przywołanie dyspozytora za pomocą przycisków ALARM i DYSP. w trybie alarmowym i zwykłym. Przełączanie funkcji nadawania i nasłuchu umożliwia przeprowadzenie simpleksowej rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu sygnalizatora. Po podniesieniu mikrotelefonu PST-N realizuje funkcje telefoniczne.
Ponadto sygnalizatory telefony umożliwiają zdalne sterowanie - przez linię telefoniczną - czterema obwodami wyjściowymi oraz otrzymywanie informacji o stanie urządzeń, które mogą być dołączone do czterech wejść dwustanowych. Sygnalizatory telefony PST-N współpracujące z zespołami LPN przewidziane zostały do pracy w polach niemetanowych kopalń oraz w strefach nie zagrożonych wybuchem hal produkcyjnych zakładów przemysłowych, magazynów i innych obiektów.

Współpraca
Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną z wybieraniem tonowym (DTMF) za pośrednictwem zespołów liniowo-zasilających LPN.

Zasilanie
Centralne z zespołów liniowo-separujących LPI lub LPN.

Dane techniczne
Zasilanie układu przywołania:z baterii iskrobezpiecznej 0,7Ah/12V
Nominalny poziom sygnałów:0 dBm
Wybieranie numerów:tonowe - DTMF
Dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym:maks.24V
Dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego:maks. 200mA
Dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu:max. 80dB
Głośność rozgłaszania sygnałów (z odległości 1 m):nominalna 90dB
Minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów:2h
Tłumienność łącza abonenckiego:max. 12dB
Gabaryty:180x520x100mm
Masa:ok. 3,5 kg
Stopień ochrony obudowy:IP65
Zakres temperatur pracy:od -40° C do +40° C

Dokumenty