System ITS

Lokalny System Iskrobezpiecznej Łączności Telefonicznej Szybowej typu ITS

Przeznaczenie
Lokalny system ITS jest przeznaczony do organizacji łączności telefonicznej w szybach kopalnianych z występującym zagrożeniem metanowym o dowolnej koncentracji. Pozwala na: nawiązanie i prowadzenie rozmowy telefonicznej w ruchu automatycznym (CBa) za pomocą telefonów TIG-S, sygnalisty głównego z sygnalistami poziomów i odwrotnie, sygnalistów między sobą oraz sygnalistów z maszynistą wyciągowym i maszynisty z sygnalistami, bezpośrednie (przyciskiem MW) wywołanie maszynisty z dowolnego aparatu szybowego TIG-S, natychmiastowe bezpośrednie połączenie maszynisty z dowolnym stanowiskiem sygnałowym wyposażonym w aparat TIG-S, możliwość zestawienia połączenia konferencyjnego przez maszynistę lub z uprawnionego telefonu, możliwość wejścia "na trzeciego" do prowadzonej rozmowy na tle sygnału ostrzegawczego, z każdego uprawnionego telefonu szybowego włączonego do systemu.

Pojemność
standardowo:

 • do 16 NN iskrobezpiecznych
 • do 4 NN nieiskrobezpiecznych

Możliwość rozbudowy o kolejne 16 NN iskrobezpiecznych.


Zasilanie
230V, buforowane
Czas pracy z akumulatorów - min. 4 godziny

Wyposażenie stacyjne
Stojak ITS zawierający:

 • centralę telefoniczną SLICAN CCT 1668
 • przełącznicę obwodów iskrobezpiecznych
 • przełącznicę obwodów nieiskrobezpiecznych
 • przetwornicę 230 V AC/ 48V DC
 • przetwornicę 48/48 V DC
 • baterię akumulatorów bezobsługowych
 • zespoły separacji ZSD4 (LPI)
 • telefon maszynisty

Wyposażenie peryferyjne
 • Telefony Przemysłowe iskrobezpieczne typu TIG-S w wykonaniu specjalnym dla systemu ITS
 • alternatywnie Programowalne Sygnalizatory-Telefony PST w wykonaniu specjalnym dla systemu ITS

Dokumenty