System LISA

Łącze Iskrobezpieczne dla transmisji sygnałów akustycznych typu LISA

Przeznaczenie
Łącza iskrobezpieczne LISA przeznaczone są szczególnie dla zapewnienia transmisji sygnałów analogowych pomiędzy wyposażeniami abonenckimi centrali telefonicznej dowolnego typu, a aparatami telefonicznymi analogowymi w wykonaniu zwykłym i przemysłowym (np. TPN-S) pracującymi w systemie dekadowym lub DTMF oraz translacjami przychodzącymi prądu stałego centrali telefonicznej współpracującej, a także modemami analogowymi. Pozwala to na zestawienie łącza abonenckiego lub międzycentralowego oraz modemowego w iskrobezpiecznych kablach telekomunikacyjnych dołowych, poprzez wyrobiska kopalń metanowych, pomiędzy różnymi szybami. Daje to możliwość uzyskania połączenia poprzez kable dołowe pomiędzy obiektami powierzchniowymi na jednej kopalni lub w kopalniach połączonych ze sobą.

Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
W zestawie podstawowym: 15 iskrobezpiecznych łączy abonenckich, między-centralowych lub modemowych, z możliwością rozbudowy do n x 16 NN.

Zasilanie
Buforowe - 48V DC.

Wyposażenie stacyjne
Stojaki SSI-MINI wyposażone w:

  • zespoły separacji abonenckiej ZSA
  • zespoły separacji translacji ZST
  • generator dzwonienia GDZ


Wyposażenie abonenckie
  • Telefony przemysłowe nieiskrobezpieczne typu TPN, TPN-S
  • Telefony powierzchniowe dowolnego typu
  • Translacje miejskie central telefonicznych
  • Modemy analogowe do połczeń komutowanych i łączy stałych