System PTI

Przemysłowa Telefonia Iskrobezpieczna PTI

Przeznaczenie
Urządzenia przemysłowej telefonii iskrobezpiecznej PTI przeznaczone są do utworzenia łączności telefonicznej w zakładach przemysłowych (koksowniczych, petrochemicznych, spirytusowych i innych) charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia wybuchowego (II grupa wybuchowości, kategorie 1,2 i 3) oraz o wysokim natężeniu hałasu i dużym zapyleniu, a także o innych nietypowych warunkach lokalnych instalacji aparatów telefonicznych.

Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna - w modułach po 16 NN
  • standardowa - 224 NN
  • maksymalna systemu - bez ograniczeń

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak SSI-PTI - wyposażony w zespoły separacji iskrobezpiecznej ZSI

Wyposażenie abonenckie
  • Telefony przemysłowe iskrobezpieczne typu TIG i TIG-S (S - z sygnalizatorem optycznym)
  • Programowalne Sygnalizatory-Telefony przemysłowe typu PST