System UTI

Urządzenia Telefonii Iskrobezpiecznej typu UTI

Przeznaczenie
Urządzenia UTI przeznaczone są do utworzenia łączności telefonicznej w zakładach górniczych charakteryzujących się zagrożeniem I grupy wybuchowości, kategorii M1 i M2 (wybuchem metanu i pyłu węglowego) oraz wysokim natężeniem hałasu, dużym zapyleniem oraz o innych nietypowych warunkach lokalnych instalacji aparatów telefonicznych.
 
Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna - w modułach po 16 NN
  • jednego stojaka - max. 224 NN
  • całkowita - bez ograniczeń

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak SSI-UTI - wyposażony w zespoły separacji iskrobezpiecznej ZSD lub CPI 

Wyposażenie dołowe
  • telefony przemysłowe iskrobezpieczne typu TIG
  • koncentratory dołowe MCCD-01