Systemy STAR-N (M)

Zintegrowany System Łączności Alarmowo-Rozgłoszeniowej, Dyspozytorskiej i Telefonicznej w wersjach STAR-N i STAR-M
PrzeznaczenieSystemy STAR-N i STAR-M przeznaczone są do utworzenia łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej i telefonicznej w zakładach górniczych i innych obiektach przemysłowych nie zagrożonych wybuchem. Umożliwiają szybki przepływ informacji pomiędzy załogą dołową i dyspozytorem kopalni o występujących zagrożeniach, rozgłaszanie komunikatów w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej oraz przesyłanie informacji i poleceń w czasie eksploatacji. Przy zastosowaniu sygnalizatorów telefonów w wersjach ZTG-T umożliwiają przekazywanie informacji od czujników dwustanowych do systemu nadzoru dyspozytorskiego (SD2000 lub mikroHADES-ZEFIR) oraz sterowań z dyspozytorni do obwodów wykonawczych. Wersję podstawową systemu typu STAR-N o pojemności do 192NN można stosować w mniejszych zakładach górniczych posiadających jeden ruch wydobywczy. System w wersji STAR-M może być eksploatowany zarówno w dużych, zcentralizowanych zakładach wymagających pojemności do 384NN, jak i zakładach o strukturze rozproszonej oddalonych od siebie na odległość ograniczoną medium transmisyjnym (kabel miedziany - do 5 km lub światłowodowy - do 30 km). Daje to możliwość stworzenia ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w zakładach niemetanowych powstałych w wyniku połączenia dwóch niezależnych kopalń.

Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna - w modułach po 16 NN
  • standardowa - 192 NN
  • maksymalna - 384 NN

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak liniowy SLD ze sterowaniem rozroszonym
  • pulpity dyspozytorskie PD (A i B)
  • pulpity dyspozytorskie komputerowe PDK
  • komputerowe stanowisko utrzymaniowe SU wraz z urządzeniem zapisu

Wyposażenie dołowe
  • Zintegrowany Sygnalizator Telefon przemysłowy typu ZTG (ZTG-T)