Systemy STAR i STAR-320

Zintegrowany Iskrobezpieczny System Łączności Alarmowo-Rozgłoszeniowej, Dyspozytorskiej i Telefonicznej w wersjach STAR i STAR-320


PrzeznaczenieSystemy STAR i STAR-320 przeznaczone są do utworzenia łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, dyspozytorskiej i telefonicznej w zakładach górniczych z zagrożeniem metanowym.
Systemy te mogą być eksploatowane w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, dużej wilgotności i zapyleniu. Oferowane systemy łączą w sobie funkcje telefoniczne w sieci abonenckiej i dyspozytorskiej (przy współpracy z centralą telefoniczną) oraz specjalne alarmowo-rozgłoszeniowe, gwarantujące szybką łączność simpleksową głośnomówiącą pomiędzy dyspozytorem, a punktami wyposażonymi w sygnalizatory telefony ZITG2. Pozwalają również na szybki przepływ informacji, o występujących zagrożeniach, pomiędzy załogą zakładu i dyspozytorem, a także rozgłaszanie umownych sygnałów ewakuacyjnych i komunikatów słownych. Przy zastosowaniu sygnalizatorów telefonów w wersjach ZITG-T umożliwiają przekazywanie informacji od czujników dwustanowych do systemu nadzoru dyspozytorskiego (SD2000 lub mikroHADES-ZEFIR) oraz sterowań z dyspozytorni do obwodów wykonawczych.
Wersję podstawową systemu typu STAR o pojemności do 192 NN można stosować w mniejszych zakładach górniczych posiadających jeden ruch wydobywczy. System w wersji STAR-320 może być eksploatowany zarówno w dużych, zcentralizowanych zakładach wymagających pojemności do 384NN, jak i zakładach o strukturze rozproszonej, oddalonych od siebie na odległość ograniczoną medium transmisyjnym (kabel miedziany - do 5 km lub światłowodowy - do 30 km).

Współpraca
Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Pojemność
  • dowolna - w modułach po 16 NN
  • standardowa - 192 NN
  • maksymalna - 384 NN

Zasilanie
Buforowe - 48 lub 60V DC.

Wyposażenie stacyjne
  • stojak liniowy SLD ze sterowaniem rozproszonym
  • pulpity dyspozytorskie PD (A i B)
  • pulpity dyspozytorskie komputerowe PDK
  • komputerowe stanowisko utrzymaniowe SU wraz z urządzeniem zapisu
  • stojak separacji SSI z zespołami ZSB

Wyposażenie dołowe
  • Zintegrowany Iskrobezpieczny Sygnalizator Telefon przemysłowy typu ZITG (ZITG-T)

Dokumenty