Systemy iskrobezpieczne

Systemy iskrobezbieczne w wykonaniu przemysłowym dla stref zagrożeń grupy I - kategorii M1 i grupy II - kategorii 1.

Systemy te przystosowane są do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak zakłady górnicze, petrochemiczne, chemiczne i inne. Mogą być stosowane w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, dużej wilgotności, zasoleniu i zapyleniu oraz miejscach zagrożonych wybuchem metanu i innych gazów, oparów paliw, itp.
Przykładowe miejsca w których pracuję systemy iskrobezpieczne Telvis to: kopalnie węgla kamiennego, kopalnie soli, petrochemie i koksownie.