Telefon monterski TM

Telefon Monterski Nieiskrobezpieczny typu TM

Przeznaczenie
Telefony monterskie typu TM mogą pracować w trudnych warunkach przemysłowych przy dużej wilgotności i wysokim stopniu zapylenia. Przeznaczone są szczególnie dla kopalnianych służb łączności nadzorujących sieci teletechniczne. Mogą być podłączane do dowolnych linii telefonicznych abonenckich central telefonicznych oraz Zintegrowanego Systemu Łączności Telefonicznej i Dyspozytorskiej Alarmowo-Rozgłoszeniowego STAR-N (STAR-M).
Telefon TM pozwala na sprawdzenie linii i wyposażeń abonenckich poprzez dokonanie połączenia z centralą telefoniczną, po uprzednim wejściu na dowolną linię abonencką, oraz odbiór sygnału wywołania za pomocą sygnalizatora optycznego i akustycznego..


Współpraca
Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną oraz wyposażeniem stacyjnym systemów STAR-N (STAR-M).

Zasilanie
Centralne z wyposażeń abonenckich central telefonicznych lub zespołów linio-wych ZLD (ZLT) systemów STAR-N (STAR-M).

Dane techniczne
Nominalny poziom sygnałów:0 dBm
Rezystancja dla prądu stałego:ok. 800Ω
Impedancja wejściowa:ok. 600Ω
Tłumienność efektu antylokalnego:min. 15 dB
Wybieranie numerów:PM / DTMF
Sygnał optyczny przywołania:dioda LED
Stopień ochrony obudowy:IP54
Gabaryty obudowy:300x70x80 mm
Masa:ok. 0,6 kg
Zakres temperatur pracy:od -20 do +40° C


Dokumenty