Urządzenia dyspozytorskie

Urządzenia dyspozytorskie stanowią zintegrowaną część systemów komunikacji przemysłowej Telvis.