Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania 01/2016