Skip to content

Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW

RAS 4 NoW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

TYTUŁ PROJEKTU

„Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW.”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Podjęte w projekcie wyzwanie technologiczne pozostaje w konwencji działań prozdrowotnych, których istotność implikuje obecny styl życia oraz tania i wysoko kaloryczna żywność oraz stan pandemii i długofalowe skutki. Problem badawczy polega na zapewnieniu takiego biocybernetycznego sprzężenia zwrotnego,
by sygnały generowane przez chodzącego człowieka mogły zostać mu przekazane w czytelnej formie inspirującej do skoordynowanego i poprawnego działania. Wykorzystuje się przy tym efekt neuronalny tzw. muzycznego porywania
(Music Entrainment), tzn. inicjacji motoryki za pomocą impulsów
metro-rytmicznych (Rhythmic Auditory Stimulation).

Przewagę konkurencyjną zapewnia interdyscyplinarny zespół autorski, obejmujący biomechatroników, neurologów, fizjoterapeutów i antropologów. Kierownik B+R projektu reprezentuje łącznie obszar elektroniki, muzyki
(dwa ukończone dzienne kierunki muzyczne) i biocybernetyki. Kadra B+R jest wzmocniona udziałem naukowym prof. Haueisena, reprezentującego Technische Universität Ilmenau, zajmującego się badaniami skutkami neurologicznymi pobudzeń akustycznych.

Rezultat projektu-produkt i usługa związana z jego długookresową eksploatacją, wykorzystaną do:
1) nauki poprawnego ruchu,
2) korekty nabytych dysfunkcji,
3) kształtowania nawyku drobiazgowej dbałości o siebie,
4) monitorowania procesu sukcesywnej rehabilitacji,
5) wykorzystania naturalnych skłonności do optymalizacji nakładu energetycznego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu RAS 4 NoW jest opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania kontroli ruchu ciała i parametrów wydolnościowych człowieka w czasie chodzenia rekreacyjnego lub prozdrowotnego. Funkcją jest wczesna profilaktyka, a w przypadku nieprawidłowości układu kostno-stawowego lub krążeniowo-oddechowego również długookresowa i kontrolowana korekta. Użycie kijów z rejestratorami dźwięku zapewnia słuchową informację zwrotną. Podstawą działania jest matematyczny model muzycznego porywania.

PLANOWANE EFEKTY

a) wdrożenie metodologii autokontroli motoryki własnego ciała z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatyczno-elektronicznych i sygn. biol. – RAS 4S;
b) opracowanie metody efektywnej nienadzorowanej rehabilitacji długookresowej dla chodzących pacjentów poudarowych, z wykorzystaniem systemu doradczego ze zdalnym udziałem fizjoterapeuty – RAS 4M.

WARTOŚĆ PROJEKTU

7 037 512,04 PLN, 
w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 510 790,08 PLN

W skład konsorcjum wchodzą:

  • TELVIS P.U.P. Sp. z o.o.
  • Politechnika Śląska
  • Comfortel Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Zapytania ofertowe
  2. Rozstrzygnięcia

     

Skip to content