Skip to content

Informacja o zarejestrowaniu połączenia Telvis P.U.P. Sp. z o.o., Telkom-Telos Sp. z o.o. oraz Comonet Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 2 października 2023 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wchód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie spółek Telvis P.U.P. Sp. z o.o., Telkom-Telos Sp. z o.o. oraz Comonet Sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku Telkom-Telos oraz Comonet na Telvis. Spółka będzie działać pod dotychczasową firmą, tj. Telvis Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Sp. z o.o.

Wierzymy, że połączenie wieloletniego doświadczenia i potencjałów wszystkich trzech spółek w jeden podmiot pozwoli w jeszcze lepszym stopniu dostosować nasze produkty i usługi do wymagań naszych Klientów.

W związku z powyższym prosimy o odnotowanie powyższego faktu w prowadzonych przez naszych Kontrahentów ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie wszelkiej korespondencji, w tym faktur, na adres: Telvis P.U.P. Sp. z o.o., ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice.

Informujemy również, że dane rejestrowe spółki Telvis, takie, jak numer NIP, KRS, REGON, jak i rachunki bankowe nie uległy zmianie.

Skip to content