Skip to content

Zmiana nazwy Spółki

Informujemy, że z dniem 24.06.2024 r. zmianie uległa nazwa Spółki z „Telvis” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na

Telvis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmiana dotyczy wyłącznie firmy Spółki, co oznacza, że wszystkie pozostałe dane, w typ numery NIP, KRS, rachunków bankowych, telefonów, a także adres siedziby i poczty elektronicznej pozostają niezmienione.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie zmiany nazwy we wszystkich kierowanych do nas dokumentach i korespondencji.

Skip to content