skip to Main Content

Nowy początek

Ze Spółki odchodzi jeden z założycieli. Od tej pory Telvis staje się firmą rodzinną i działa zgodnie z wartościami takimi jak m. in. stabilność, lojalność, pracowitość i stosowanie uczciwych praktyk rynkowych. Nowy Zarząd firmy podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia większej rozpoznawalności firmy Telvis na rynku górniczym, która do tej pory była reprezentowana przez dystrybutorów zewnętrznych.