Skip to content

Nowy początek

Ze Spółki odchodzi jeden z założycieli. Od tej pory Telvis staje się firmą rodzinną i działa zgodnie z wartościami takimi jak m. in. stabilność, lojalność, pracowitość i stosowanie uczciwych praktyk rynkowych. Nowy Zarząd firmy podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia większej rozpoznawalności firmy Telvis na rynku górniczym, która do tej pory była reprezentowana przez dystrybutorów zewnętrznych.

Skip to content