Skip to content

Objęcie akcji w CNP EMAG S.A.

Telvis obejmuje pakiet akcji w spółce Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A., co pozwala na dalsze zacieśnienie współpracy w ramach Grupy Kapitałowej CNP EMAG.

Skip to content