skip to Main Content

Powstanie firmy

Firma Telvis zostaje założona 19 września 1988r. przez dwóch młodych inżynierów elektroników. W początkowym okresie firma działa w wynajmowanym kontenerze i zajmuje się wdrażaniem i serwisowaniem pierwszych automatycznych central telefonicznych w polskim przemyśle górniczym.