Skip to content

Przejęcie firmy Comonet Sp. z o.o.

Telvis kupuje 100% udziałów w firmie Comonet Sp. z o.o. z Gdańska. Comonet jest uznanym producentem systemów dyspozytorskich i alarmowania oraz urządzeń łączności iskrobezpiecznej.

Skip to content