Skip to content

Przejęcie firmy Telkom Telos S.A.

Telvis kupuje 100% akcji firmy Telkom Telos S.A., uznanego producenta telefonów przemysłowych z ponad 60-letnią historią, dzięki czemu stajemy się największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentów telefonów przemysłowych. Oprócz poszerzenia oferty produktowej, zaczynamy dysponować własną narzędziownią i wtryskarnią.

Skip to content