Skip to content

STAR-DOTRA

Na ZG Lubin należącym do KGHM Polska Miedź SA wdrażamy nowe rozwiązanie – STAR-DOTRA. Jest to system pozwalający na obsługę dyspozytorską bezprzewodowego systemu łączności podziemnej DOTRA za pośrednictwem systemu STAR. W kolejnych latach rozwiązanie to znajduje zastosowanie w pozostałych zakładach KGHM, a po wdrożeniu na nich systemów SAT modyfikowane jest do systemu SAT-DOTRA.

Skip to content