Skip to content

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Bezpieczeństwo, niezawodność i interoperacyjność systemów teleinformatycznych”, której jesteśmy partnerem. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-11 kwietnia 2024 r. i będzie okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań z dziedziny teleinformatyki, a w szczególności w zakresie zagadnień…

Dowiedz się więcej

Film instruktażowo-promocyjny projektu RAS 4 NoW

Z dumą prezentujemy film instruktażowo-promocyjny dotyczący efektów uzyskanych w ramach realizacji projektu „Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW.”, realizowanego w konsorcjum w składzie: Telvis P.U.P. Sp. z o.o., Politechnika Śląska…

Dowiedz się więcej

Nowe logo firmy Telvis

Z przyjemnością prezentujemy nasze nowe logo. Szanując naszą tradycję, zachowaliśmy stosowane dotychczas kolory znaku – czerwony i niebieski, natomiast uprościliśmy znak graficzny, dostosowując go do dzisiejszych czasów. Trzy figury geometryczne znajdujące się w logo symbolizują dziedzictwo trzech firm – Telvis,…

Dowiedz się więcej

Telvis sponsorem „Robotic Exploration of Mars”

Z przyjemnością informujemy, że Telvis wsparł turniej "Robotic Exploration of Mars", zorganizowany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. "Robotic Exploration of Mars", jest międzyuczelnianym projektem popularnonaukowym, który ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych oraz średnich technologii przyszłości z wykorzystaniem robotów,…

Dowiedz się więcej
Skip to content