skip to Main Content

Przeznaczenie

Programowalny sygnalizatorotelefon przemysłowy typu PST jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym – oprócz konwencjonalnej łączności telefonicznej i alarmowo-dyspozytorskiej – realizację szeregu dodatkowych funkcji. Służy do rozgłaszania sygnałów alarmowych, komunikatów słownych i tonowych przekazywanych przez linię telefoniczną iskrobezpieczną lub nagranych wcześniej i przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz nasłuchu otoczenia sygnalizatora. Pozwala również na przywołanie dyspozytora za pomocą przycisków ALARM i DYSP. w trybie alarmowym i zwykłym.

Przełączanie funkcji nadawania i nasłuchu umożliwia przeprowadzenie simpleksowej rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu sygnalizatora. Po podniesieniu mikrotelefonu PST realizuje funkcje telefoniczne. Ponadto sygnalizatorotelefony umożliwiają zdalne sterowanie – przez linię telefoniczną – czterema obwodami wyjściowymi oraz otrzymywanie informacji o stanie urządzeń, które mogą być dołączone do czterech wejść dwustanowych.

Sygnalizatorotelefony PST współpracujące z zespołami LPI przewidziane zostały do pracy w polach metanowych (I grupa wybuchowości, kategoria M1) oraz w strefach zagrożenia wybuchem hal produkcyjnych zakładów chemicznych, magazynów, przepompowni paliw i innych obiektów zagrożonych wybuchem gazów, par cieczy palnych i pyłów zaliczonych do II grupy wybuchowości, kategorii 1 i 2 z klasą temperaturową T3.

Współpraca

Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną z wybieraniem tonowym (DTMF) za pośrednictwem zespołów liniowo-separujących LPI lub LPN.

Zasilanie

Centralne z zespołów liniowo-separujących LPI lub LPN.

Wersje

PST wersja iskrobezpieczna bez wyświetlacza
PST-W wersja iskrobezpieczna z wyświetlaczem
PST-R wersja umożliwiająca bezpośrednie połączenie z wybranymi służbami
ratunkowymi oraz obsługą obiektu poprzez wybór pojedynczego przycisku
PST-T wersja przeznaczona do współpracy z głośnomówiącymi systemami łączności technologicznej (m. in. produkcji Elektrometal, Becker, Atut, Eltel)

Parametry sygnalizatorotelefonów PST

Cecha I M1 Ex ia I lub II 2G Ex ia IIB T4
Zasilanie centralne z zespołów separacji iskrobezpiecznej LPI
Zasilanie układu przywołania z baterii iskrobezpiecznej BZI 0,7Ah/12V
Nominalny poziom sygnałów 0 dBm
Wybieranie numerów PM / DTMF
Dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym maks.24V
Dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego maks. 50mA
Współczynnik tłumienności efektu lokalnego min. 16 dB
Dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu max. 80dB
Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 m min. 90 dB z odl. 1 m
Minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów 2h
Tłumienność łącza abonenckiego max. 12dB
Sygnał optyczny przywołania widoczny z dużej odległości
Stopień ochrony obudowy IP65
Gabaryty obudowy 520x253x110 mm
Masa ok. 5 kg
Zakres temperatur pracy od -40 do +40 ° C