skip to Main Content
Sygnalizatorotelefon

Przeznaczenie

Programowalny sygnalizatorotelefon przemysłowy typu PST-N jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym – oprócz konwencjonalnej łączności telefonicznej i alarmowo-dyspozytorskiej – realizację szeregu dodatkowych funkcji. Służy do rozgłaszania sygnałów alarmowych, komunikatów słownych i tonowych przekazywanych przez linię telefoniczną lub nagranych wcześniej i przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz nasłuchu otoczenia sygnalizatora. Pozwala również na przywołanie dyspozytora za pomocą przycisków ALARM i DYSP. w trybie alarmowym i zwykłym. Przełączanie funkcji nadawania i nasłuchu umożliwia przeprowadzenie simpleksowej rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu sygnalizatora. Po podniesieniu mikrotelefonu PST-N realizuje funkcje telefoniczne.

Ponadto sygnalizatory telefony umożliwiają zdalne sterowanie – przez linię telefoniczną – czterema obwodami wyjściowymi oraz otrzymywanie informacji o stanie urządzeń, które mogą być dołączone do czterech wejść dwustanowych.

Sygnalizatory telefony PST-N współpracujące z zespołami LPN przewidziane zostały do pracy w polach niemetanowych kopalń oraz w strefach nie zagrożonych wybuchem hal produkcyjnych zakładów przemysłowych, magazynów i innych obiektów.

Współpraca

Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną z wybieraniem tonowym (DTMF) za pośrednictwem zespołów liniowo-zasilających LPN.

Zasilanie

Centralne z zespołów liniowo-separujących LPN.

Wersje

PST-N wersja nieiskrobezpieczna bez wyświetlacza
PST-WN wersja nieiskrobezpieczna z wyświetlaczem

Parametry sygnalizatorotelefonów PST-N

Zasilanie układu przywołania z baterii iskrobezpiecznej 0,7Ah/12V
Nominalny poziom sygnałów 0 dBm
Wybieranie numerów tonowe - DTMF
Dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym maks.24V
Dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego maks. 200mA
Dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu max. 80dB
Głośność rozgłaszania sygnałów (z odległości 1 m) nominalna 90dB
Minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów 2h
Tłumienność łącza abonenckiego max. 12dB
Gabaryty 180x520x100mm
Masa ok. 5 kg
Stopień ochrony obudowy IP65
Zakres temperatur pracy od -40° C do +40° C