Skip to content

Przeznaczenie

AT-2d przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych miejscach pracy osób funkcyjnych korzystających z wydzielonej niezależnej sieci łączności. ATS-2d jest analogowa wersją aparatu telefonicznego ze specjalną elektrohermetyczną obudową zapewniającą spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed przenikiem informacji na zewnątrz aparatu. Układ elektroniczny aparatu został zaprojektowany pod kątem minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego (bez elementów indukcyjnych).

Funkcjonalność

  • przełącznik „jednotor-dwutor” umożliwiający pracę aparatu w układzie jednotorowym lub dwutorowym,
  • przełącznik blokujący możliwość prowadzenia rozmowy po wyjęciu specjalnego kluczyka z zamka,
  • przełącznik „tangenta” umożliwiający blokadę mikrofonu,
  • klawiaturę wybierczą umożliwiającą wybieranie w systemie dekadowo-impulsowym lub wieloczęstotliwościowym,
  • 10 pamięci o dostępie bezpośrednim,
  • regulator głośności sygnałów odbieranych w słuchawce mikrotelefonu (w przypadku pracy w systemie jednotorowym),
  • regulator głośności sygnału wywołania,
  • generator impulsów kontroli stanu linii przy odłożonym mikrotelefonie.

Współpraca

Z wyposażeniami abonenckimi analogowymi central telefonicznych dowolnego typu.

Zasilanie

Z wyposażeń abonenckich analogowych central telefonicznych.

Skip to content