Skip to content

Przeznaczenie

Aparat telefoniczny z wywołaniem induktorowym typu AMB-1 zasilany jest wyłącznie z miejscowej baterii. Przeznaczony do pracy w wydzielonych sieciach składających się z połączonych równolegle maksymalnie 10 aparatów MB tego samego typu i do 10 dzwonków dodatkowych.

Jeden taki system może obsługiwać odcinek trakcji kolejowej pomiędzy stacjami węzłowymi, wynoszący ok. 30 km.

Aparat może współpracować również z łącznicą MB o rezystancji wejściowej dla sygnałów wywołania induktora przy 20 Hz nie mniejszej niż 1000Ω z sygnalizacją końca rozmowy przy pomocy induktora.

Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do eksploatacji w ruchu kolejowym, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego nr: U/2010/0173.

Parametry telefonów AMB-1

Zasilaniebateria 3 V
Impedancja wejściowa w paśmie 300-3400 Hz
- przy podniesionym mikrotelefonie
- przy odłożonym mikrotelefonie
1000 Ω - 3000 Ω
min 50 kΩ
Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 mmin. 70 dB
Tłumienność głośności na nadawaniemax. +4,5 dB
Tłumienność głośności na odbiórmax. 0 dB
Tłumienność skuteczna efektu lokalnego dla obciążenia R=800 Ωmin. 17 dB
Moc induktora przy obciążeniu rzeczywistym 1000 Ω (200 obr./min.)min. 3 VA
Zakres temperatur pracyod -25 do +40 ° C
Masaok. 2,85 kg
Gabaryty (z mikrotelefonem)230 x 155 (190) x 130 mm
Skip to content