skip to Main Content

Przeznaczenie

Telefony monterskie typu TM mogą pracować w trudnych warunkach przemysłowych przy dużej wilgotności i wysokim stopniu zapylenia. Przeznaczone są szczególnie dla kopalnianych służb łączności nadzorujących sieci teletechniczne. Mogą być podłączane do dowolnych linii telefonicznych abonenckich central telefonicznych oraz Zintegrowanego Systemu Łączności Telefonicznej i Dyspozytorskiej Alarmowo-Rozgłoszeniowego SAT-N.

Telefon TM pozwala na sprawdzenie linii i wyposażeń abonenckich poprzez dokonanie połączenia z centralą telefoniczną, po uprzednim wejściu na dowolną linię abonencką, oraz odbiór sygnału wywołania za pomocą sygnalizatora optycznego i akustycznego.

Współpraca

Z dowolną automatyczną centralą telefoniczną oraz wyposażeniem stacyjnym systemów SAT-N.

Zasilanie

Centralne z wyposażeń abonenckich central telefonicznych lub zespołów liniowych LPN systemów SAT-N.

Parametry telefonów monterskich TM

Zasilanie z linii abonenckich
Nominalny poziom sygnałów 0 dBm
Rezystancja dla prądu stałego ok. 800Ω
Impedancja wejściowa ok. 600Ω
Tłumienność efektu antylokalnego min. 15 dB
Wybieranie numerów PM / DTMF
Sygnał optyczny przywołania dioda LED
Stopień ochrony obudowy IP54
Gabaryty obudowy 300x70x80 mm
Masa ok. 0,6 kg
Zakres temperatur pracy od -20 do +40° C