skip to Main Content
Skrzynka Teletechniczna

Przeznaczenie

Typoszereg skrzynek teletechnicznych przelotowych typu STP.-. (STP10, STP16, STP24) opracowano w celu ułatwienia wykonywania instalacji teletechnicznych w wersji iskrobezpiecznej i nieiskrobezpiecznej. Skrzynki te zgodnie z uzyskanymi certyfikatami stosowane są w sieciach telekomunikacyjnych kopalń w pomieszczeniach ze stopniem niebezpieczeństwa wybuchu “a”, “b” i “c” (grupa wybuchowości I) i w zakładach przemysłowych (koksowniczych, petrochemicznych i innych) charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia wybuchowego (II grupa wybuchowości).

Poszczególne wykonania skrzynek STP.-. pozwalają na rozszycia w ich wnętrzu na listwach zaciskowych telekomunikacyjnych kabli górniczych o liczbie wiązek od 5x2x0,8 do 24x2x0,8 lub innych kabli i przewodów w zależności od potrzeb użytkownika. Łączówki zastosowane w skrzynkach STP.-. pozwalają na rozszycie kabli o przekrojach żył od 0,4 do 4 mm2 .

Poszczególne skrzynki teletechniczne przelotowe należące do typoszeregu STP.-. różnią się jedynie liczbą i typem łączówek niezbędnych do rozszycia 5, 10, 16, 24 par kabla telekomunikacyjnego górniczego.

Parametry STP

Cecha budowy I M1 Ex ia I, II 1G Ex ia IIC T6
Gabaryty obudowy 275x140x90 mm
Masa 1,8 kg
Stopień ochrony obudowy IP65
Zakres temperatur pracy od -40° do +40° C