skip to Main Content
System łączności Szybowej
Telefony Iskrobezpieczne
Sygnalizatorotelefon

Przeznaczenie

Lokalny system łączności szybowej ITS jest przeznaczony do organizacji łączności telefonicznej w szybach kopalnianych z występującym zagrożeniem metanowym o dowolnej koncentracji. System łączności szybowej pozwala na: nawiązanie i prowadzenie rozmowy telefonicznej w ruchu automatycznym (CBa) za pomocą telefonów TIG-S, sygnalisty głównego z sygnalistami poziomów i odwrotnie, sygnalistów między sobą oraz sygnalistów z maszynistą wyciągowym i maszynisty z sygnalistami, bezpośrednie (przyciskiem MW) wywołanie maszynisty z dowolnego aparatu szybowego TIG-S, natychmiastowe bezpośrednie połączenie maszynisty z dowolnym stanowiskiem sygnałowym wyposażonym w aparat TIG-S, możliwość zestawienia połączenia konferencyjnego przez maszynistę lub z uprawnionego telefonu, możliwość wejścia “na trzeciego” do prowadzonej rozmowy na tle sygnału ostrzegawczego, z każdego uprawnionego telefonu szybowego włączonego do systemu.

Zasilanie

230V, buforowane
Czas pracy z akumulatorów – min. 4 godziny

Pojemność

standardowo:
 • do 16 NN iskrobezpiecznych
 • do 4 NN nieiskrobezpiecznych
Możliwość rozbudowy systemu łączności szybowej o kolejne 16 NN iskrobezpiecznych.

Wyposażenie stacyjne

Stojak ITS łączności szybowej zawierający:

 • centralę telefoniczną SLICAN CCT 1668 (lub alternatywną)
 • przełącznicę obwodów iskrobezpiecznych
 • przełącznicę obwodów nieiskrobezpiecznych
 • przetwornicę 230 V AC/ 48V DC
 • przetwornicę 48/48 V DC
 • baterię akumulatorów bezobsługowych
 • zespoły separacji ZSD4 (LPI)
 • telefon maszynisty

Wyposażenie szybowe

 • telefony przemysłowe iskrobezpieczne typu TIG i TIG-S w wykonaniu specjalnym dla systemów łączności szybowej
 • alternatywnie programowalne sygnalizatorotelefony typu PST w wykonaniu specjalnym dla systemów łączności szybowej

System łączności szybowej dostępny jest również w wersji nieiskrobezpiecznej – TS, wyposażony w telefony przemysłowe TPN lub sygnalizatorotelefony programowalne PST-N.

Parametry telefonów TIG

Cecha I M1 ExiaI Ma, II 1G Exia IIC T5 Ga
Zasilanie centralne z zespołów separacji iskrobezpiecznej ZSD (ZSI)
Biegunowość linii abonenckiej dowolna
Pobór prądu ok. 23mA
Impedancja wejściowa 600 Ω
Nominalny poziom sygnałów 0 dBm
Współczynnik tłumienności efektu lokalnego min. 16 dB
Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 m min. 90 dB z odl. 1 m
Wybieranie numerów PM / DTMF
Pamięci numerów powtarzanie ostatniego numeru - do 32 cyfr
pamięć z dostępem bezpośrednim - 3 x 16 cyfr
pamięć z dostępem pośrednim - 10x16 cyfr
Sygnał optyczny przywołania widoczny z dużej odległości
Stopień ochrony obudowy IP65
Gabaryty obudowy 275x140x90 mm
Masa ok. 2,5 kg
Zakres temperatur pracy od -40 do +40 ° C

Parametry sygnalizatorotelefonów PST

Cecha I M1 Ex ia I lub II 2G Ex ia IIB T4
Zasilanie centralne z zespołów separacji iskrobezpiecznej LPI
Zasilanie układu przywołania z baterii iskrobezpiecznej BZI 0,7Ah/12V
Nominalny poziom sygnałów 0 dBm
Wybieranie numerów PM / DTMF
Dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym maks.24V
Dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego maks. 50mA
Współczynnik tłumienności efektu lokalnego min. 16 dB
Dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu max. 80dB
Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 m min. 90 dB z odl. 1 m
Minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów 2h
Tłumienność łącza abonenckiego max. 12dB
Sygnał optyczny przywołania widoczny z dużej odległości
Stopień ochrony obudowy IP65
Gabaryty obudowy 520x253x110 mm
Masa ok. 5 kg
Zakres temperatur pracy od -40 do +40 ° C