Skip to content
Telefony Iskrobezpieczne

Przeznaczenie

System LSTI-A pozwala na realizację automatycznej łączności telefonicznej umożliwiającej szybki przepływ informacji pomiędzy załogą zakładu a dyspozytorem kopalni (po naciśnięciu przycisku DYSP lub ALARM) oraz przesyłanie informacji i poleceń pomiędzy pracownikami zakładu w czasie normalnej eksploatacji kopalni. Może być stosowany jako system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej oraz zdalnej kontroli parametrów bezpieczeństwa i produkcji w niewielkich czynnych lub likwidowanych metanowych i niemetanowych zakładach górniczych, gdzie maksymalna ilość wyposażeń dołowych nie przekracza 64 sztuk lub jako lokalny systemu łączności telefonicznej dla przewozu dołowego. Przeznaczony jest również do zakładów koksowniczych, chemicznych, petrochemicznych i innych charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia wybuchowego II grupy.

Zasilanie

Buforowe – 48 lub 60V DC.

Pojemność

  • dowolna w modułach po – 16 NN
  • standardowa – do 64 NN

Wyposażenie stacyjne

  • stojak liniowy LST – wyposażony w centralę telefoniczną, zespół zasilania i przełącznicę obwodów nieiskrobezpiecznych
  • stojak separacji iskrobezpiecznej SSI – wyposażony w zespoły separacji iskrobezpiecznej ZSD, (LPI) lub ZSI i przełącznicę obwodów iskrobezpiecznych
  • stojak zasilania buforowego ZZB – wyposażony w akumulatory bezobsługowe i siłownię telekomunikacyjną 220V AC/48V DC.
  • manipulator dyspozytorski MD-1

Wyposażenie dołowe

  • telefony Przemysłowe iskrobezpieczne typu TIG i TIG-S lub telefony przemysłowe TPN i TPN-S (S – z sygnalizatorem optycznym)
  • Programowalne Sygnalizatory Rozgłoszeniowe typu PSR-I lub PSR-N.
  • programowalne sygnalizatorotelefony typu PST

Parametry telefonów TIG

CechaI M1 ExiaI Ma, II 1G Exia IIC T5 Ga
Zasilaniecentralne z zespołów separacji iskrobezpiecznej ZSD (ZSI)
Biegunowość linii abonenckiejdowolna
Pobór prąduok. 23mA
Impedancja wejściowa600 Ω
Nominalny poziom sygnałów0 dBm
Współczynnik tłumienności efektu lokalnegomin. 16 dB
Poziom głośności sygnału wywołania z odl. 1 mmin. 90 dB z odl. 1 m
Wybieranie numerówPM / DTMF
Pamięci numerówpowtarzanie ostatniego numeru - do 32 cyfr
pamięć z dostępem bezpośrednim - 3 x 16 cyfr
pamięć z dostępem pośrednim - 10x16 cyfr
Sygnał optyczny przywołaniawidoczny z dużej odległości
Stopień ochrony obudowyIP65
Gabaryty obudowy275x140x90 mm
Masaok. 2,5 kg
Zakres temperatur pracyod -40 do +40 ° C
Skip to content