Skip to content
Sygnalizatorotelefon

Przeznaczenie

System SAT umożliwia realizację szybkiej, bezpośredniej, alarmowo – rozgłoszeniowej łączności dyspozytorskiej i telefonicznej z wykorzystaniem dowolnego typu central telefonicznych abonenckich. Przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, takich jak zakłady górnicze, petrochemiczne, chemiczne i inne. Może być stosowany w miejscach o wysokim natężeniu hałasu, dużej wilgotności, zasoleniu i zapyleniu oraz miejscach zagrożonych wybuchem metanu i innych gazów, oparów paliw, itp. (grupy wybuchowości I i IIB wg PN-EN 50014).

Podstawową zaletą systemu, w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami (TEDAR, STAR), jest zastosowanie układów sterowania rozproszonego, co umożliwia pełną elastyczność modułową. Właściwość ta pozwala na budowę pojedynczych systemów o pojemnościach od kilku do 192NN, z możliwością rozbudowy poprzez sieciowanie kilku systemów. Ponadto struktura modułowa systemu zwiększyła kilkakrotnie niezawodność, ponieważ ewentualna awaria urządzeń w obrębie jednego modułu ze sterownikiem OSA nie destabilizuje pracy pozostałych. Jeden spośród sterowników OSA w stojaku SAT jest zadeklarowany jako sterownik nadrzędny.

System SAT może także współpracować z innymi urządzeniami – takimi jak np. centrale metanometryczne, przeciwpożarowe, systemy wizualizacji i in. Urządzenia te są dołączane do zewnętrznej magistrali RS485 poprzez bufory urządzeń zewnętrznych BUZ lub za pośrednictwem sieci Ethernet.

System SAT jest wyposażony w cztery tory akustyczne, co pozwala na równoczesną pracę czterech dyspozytorów. Dodatkowe komputery, bez możliwości prowadzenia rozmów, mogą zostać przyłączone ze statusem stanowiska obserwacyjnego.

Wersje systemu

SATA – (alarmowa) wersja wyposażona wyłącznie w programowalne iskrobezpieczne sygnalizatorotelefony typu PST

SAT/N– (alarmowa nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona wyłącznie w programowalne sygnalizatorotelefony typu PST-N

SATT – (telefoniczna) wersja wyposażona wyłącznie w iskrobezpieczne telefony typu TIG-S

SAT/N– (telefoniczna nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona wyłącznie w telefony przemysłowe typuTPN-S

SATZ – (zintegrowana) wersja wyposażona zarówno w sygnalizatorotelefony PST jak i telefony TIG-S

SAT/N– (zintegrowana nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona zarówno w sygnalizatorotelefony PST-N jak i telefony TPN-S

Współpraca

Ze wszystkimi rodzajami central telefonicznych.

Zasilanie

Buforowe – 48 lub 60V DC.

Pojemność

  • dowolna w modułach po – 16 NN
  • standardowa – n x 192 NN

Wyposażenie stacyjne

  • stojak liniowo-separujący SSI-SAT
  • komputerowe stanowiska dyspozytorskie wraz z rejestratorami rozmów
  • pulpity dyspozytorskie PDK-SAT – do 3 szt.
  • stanowisko utrzymaniowe SU-SAT – 1 szt.
  • stanowisko obserwacyjne SO-SAT – 1 szt.

Wyposażenie dołowe

  • programowalne sygnalizatorotelefony przemysłowe PST
  • telefony przemysłowe iskrobezpieczne TIG
  • koncentratory dołowe MCCD-01

Podstawowe dane systemu SAT

Zasilanie stojaków SSI-SAT48 V DC buforowane
Moc pobierana ze źródła zasilania 48 V3 W x liczba abonentów
Zasilanie pulpitów dyspozytorskich230 V AC bezprzerwowo
Zasilanie wewnętrzne+5, +12, -48 V
Maksymalna liczba linii łączności dyspozytorskiej1040
Poziomy sygnałów rozmównych0,775 V (0dBm)
Maksymalne napięcie w linii nieiskrobezpiecznej abonenta41 V DC
Maksymalne napięcie w linii iskrobezpiecznej abonenta41 V DC
Wydajność prądowa wyposażenia abonenckiego centrali30 mA
Wydajność prądowa obwodu wyjściowego zespołu LPI35 mA
Klasa iskrobezpieczeństwa (dla wersji iskrobezp.)ExiaI/IIB wg PN-EN50014
Stopień ochrony obudowy PST i TIGIP65
Stopień ochrony obudowy MCCD-01IP54
Zakres temperatur pracyod +5 °C do +40 °C

Parametry elektryczne zespołów liniowych LPI, LM

Prąd z wejścia -48 Vmaks. 50 mA
Prąd z wejścia +12 Vmaks. 50 mA
Rezystancja wejścia linii telefonicznejmaks. 600 Ω
Impedancja wejścia linii telefonicznej dla 1000 Hz600±50 Ω
Napięcie stałe na nieobciążonym wyjściu liniimaks. 41 V
Maksymalna wartość prądu stałego w linii45 mA
Poziom sygnałów DTMF na wyjściu linii4±1 dB

Parametry sterownika OSA

Napięcia zasilające+5 V
Pobór prądumaks. 100 mA
Protokół magistrali RS485MODBUS

Parametry komputerowej karty łączności dyspozytorskiej KTD

Napięcia zasilające+5 V i +12 V
Prąd z wejścia +5 V/12 Vmaks. 100 mA/100 mA
Liczba obwodów łączności dyspozytorskiej1
Ilość wejść linii telefonicznych2
Skip to content