Skip to content

Przeznaczenie

System typu UTS-T jest przeznaczony do zbierania informacji o stanie pracujących pod ziemią czujników analogowych i dwustanowych służących do obserwacji procesów wolnozmiennych. Zebrana przez system UTS-T informacja jest przekazywana do systemu wizualizacji zlokalizowanego w pomieszczeniu dyspozytorskim.

Możliwości funkcjonalne

System umożliwia sterowanie urządzeniami wykonawczymi na dole kopalni z powierzchni, z pomieszczenia dyspozytora, ponadto pozwala na:

  • wykrywanie stanu czujników dowolnego typu z wyjściem typu izolowany styk,
  • zdalne zasilenie oraz wykrycie stanu czujnika dwustanowego typu CP-10 lub dowolnego typu z wyjściem tranzystorowym,
  • zdalne zasilenie układów dowolnego czujnika dwustanowego jeśli jego zapotrzebowanie nie przekracza 6V napięcia i 500uA prądu,
  • galwaniczną separację układów czujników podłączonych do stacji od siebie oraz od linii transmisyjnej systemu UTS-T,
  • podłączenie do wyjścia kolejnej stacji systemu UTS-T dowolnego typu,
  • wykrywanie uszkodzenia stacji dołączonej do wyjścia linii transmisyjnej lub samego toru transmisyjnego, polegającego na nieprawidłowym poborze prądu z wyjścia stacji,
  • po wykryciu uszkodzenia w torze wyjściowym jego fizyczne odłączenie od systemu i automatyczne powtórne dołączenie po usunięciu usterki,
  • wykrywanie stanu czujników dowolnego typu z wyjściem napięciowym z zakresem 0,4-2V,
  • zasilanie czujników analogowych różnych typów, wykrywanie i lokalizację usterki typu uszkodzenie kabla łączącego czujnik ze stacją dołową systemu UTS-T, kabla łączącego poszczególne stacje dołowe ze sobą i ze stacją powierzchniową systemu.
Skip to content