Skip to content

Przeznaczenie

System  bezprzewodowego wspierania logistyki typu WLSS w przeznaczony jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych gdzie istnieje potrzeba dokładnego monitorowania położenia poruszających się urządzeń. Podstawą funkcją systemu jest  śledzenie bieżącego położenia obiektów poruszających się (kolejek) i wizualizację tego faktu na ekranie monitora. Położenie kolejek monitorowane jest w sposób ciągły z dokładnością nie gorszą niż 3m. Informacja o położeniu składów prezentowana jest podziemnemu dysponentowi (z a także na życzenie dyspozytorowi) za pomocą oprogramowania GIS/SCADA. Oprogramowanie to wyświetla bieżące położenie kolejek na tle wektorowej mapy wyrobisk wraz z dodatkowymi informacjami tj. diagnostyka elementów systemu, alarmy np. o możliwości kolizji. System posiada budowę modułową umożliwiającą w znacznym stopniu jego skalowalność.

Podstawowe elementy systemu

  • stacja CDU  – urządzenie montowane na obiekcie ruchomym, tutaj na lokomotywie, które jest w stałym kontakcie z urządzeniem LHU, przekazując informacje o swoim położeniu. W przypadku występowania torowisk z większą ilością torów, urządzenie współpracuje z czytnikiem identyfikatora toru. Dzięki temu po przejeździe przez rozjazd jest wiadome, na którym torze znajduje się kolejka
  • stacja LHU – urządzenie montowane na trasie ruchu poruszających się obiektów. Rozmieszczenie urządzeń jest tak dobierane aby monitorowane obiekty były w zasięgu przynajmniej jednej stacji LHU. Stacje LHU są łączone szeregowo za pomocą typowego, dwuparowego, teletechnicznego kabla miedzianego . Maksymalna ilość urządzeń na jednej linii nie może przekraczać 6, a maksymalna długość linii to 4 km. Linie łączące stacje LHU kończą się w stacji uZist
  • stacja uZist – urządzenie koncentrujące pozwalające na podłączenie do 4 linii łączących stacje LHU. Stacja zapewnia zasilanie i komunikację do wszystkich stacji LHU. Stacje uZist łączą się miedzy sobą poprzez światłowód
  • komputer dysponenta – pozwala sterować oraz obserwować pracę systemu. Aplikacja pracująca na tym komputerze, zarządza całym systemem oraz wizualizuje jego pracę.

Parametry WLSS

Dokładność lokalizacji położenia kolejkimax. 3 m
Czas odświeżania informacji o obiektachdo 5 s.
Maksymalna wielkość obszaru monitorowanegonieograniczona
Napięcie zasilania stacji uZist230 V / 48 V / 12 V
maks. moc 10W
Napięcie zasilania stacji CDU12V
pobór prądu do 100 mA
Skip to content